Kalady Periyava

ओं कालाट्यां शङ्कर कीर्ति स्थम्भ निर्माणकर्त्रे नमः 🙏 Om Kaalaatyaam Sankara Keerthi Sthambha nirmaana kartre namaha🙏