Vande Guru Paramparam

सदाशिव समारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम्
अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परम्पराम् ||
Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam
Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Paramparam ||

2 thoughts on “Vande Guru Paramparam

 • November 28, 2019 at 11:13 am
  Permalink

  वन्दनम् जगत-गुरु 🌹🌹🌹

  Reply
 • November 28, 2019 at 4:45 am
  Permalink

  Excellent… periyava saranam.

  Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: